De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft.

Beleggen brengt risicos met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

© Hof Hoorneman Bankiers ǀ 2019D bank voor vermogensbeheer